Son Güncelleme:
02/09/2022 - 22:42

Laboratuvarımız ODTÜ İİBF A binasında bulunmaktadır. Bir sunucu ve 24 bilgisayardan oluşan bir bilgisayar ağına sahiptir. Ana bilgisayar dışındaki tüm bilgisayarlar aynı hız ve konfigürasyona sahiptir. Ana bilgisayar diğer bilgisayarlardan farklı bir yerde bulunur ve diğerlerinden bir adım öndedir. Bilgisayarlar arasında ayırıcılar vardır. Bir deneyi çalıştırmak için tüm bilgisayarlara yazılım yüklenir. İki göz izleyici var.

Deneysel yöntemler, 1930lu yıllardan beri çeşitli araştırmalar için kullanılmakta olup ve günümüzde bilgisayar üzerinde ve hatta internet temelli olarak da uygulanmaktadır.  Laboratuarın temel amacı iktisadi, idari ve sosyal bilimleri ilgilendiren konuları araştırmak için bilgisayar ortamında deneylerin yapılabileceğii bir ortam sağlamaktır. Bu deneylerde, insanların veya kurumların karşılaşabilecekleri ve karar vermeleri gereken bazı durumlar, senaryolar şeklinde verilip, bu durumlarda katılımcıların ne karar verdikleri sorgulanır.  Bu sorular, kişilerin karar verdikleri ortam gerçeğe en yakın olacak şekilde tasarlanıp, bilgisayar yazılımları yardımıyla oluşturulur ve verilen cevaplar kaydedilir. Bu yöntemi, gerçek hayatta karar vermeniz gereken durumların bir imitasyonu veya bilgisayar oyunu hali gibi düşünebilirsiniz. Bu doğrultuda, araştırmacı mevcut bir teorinin  işleyip işlemediğini, bir karar/piyasa mekanizmasının hangi koşullarda geçerli olacağını test edebilmektedir.

Bu yöntemin kullanıldığı alanlardan bazıları:

 • Oyun Teorisi
 • İktisatta ve İşletmede Tüketici  ve Yönetici Davranışı/Algısı
 • Pazarlama
 • Finansal Piyasalar
 • Piyasa Mekanizmaları
 • Dış Politika Analizi
 • Kriz ve Çatışma Yönetimi ve Karar alma
 • Kamuoyu Çalışmaları, Oy verme
 • Dış Politikada Empati
 • Farklı Kamu Politikaları için Tutum ve Davranış Çalışmaları
 • Riskli ve Belirsiz Ortamlarda Karar Alma
 • Kamu Malı Çalışmaları
 • Finansal Davranış Çalışmaları
 • Makroiktisat- Para/Maliye Politikaları
 • Yargısal Tahminler
 • Davranışsal Yöneylem Modelleri
 • Enerji Kullanımı ve Politikaları
 • Örgüt Davranışı/Motivasyon