Son Güncelleme:
24/12/2023 - 23:05

Davranışsal ve Deneysel Lab (BEL), 2015 yılında DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) desteğiyle İİBF üyeleriyle birlikte aşağıda bilgileri verilen proje ile kuruldu:

Proje Başlığı: Kalkınma Bakanlığı Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi - Deneysel ve Davranışsal Laboratuvarı

Destekleyen Program: BAP-08-11-DPT-2011K121010

Proje Takımı: Özlem Özdemir (yürütücü) with Muruvvet Buyukboyaci, Serkan Kucuksenel,Sinan Gonul, Nilay Yavuz, Ozgehan Senyuva

Proje süresi: 2015 - 2016

BEL'de yarışmalar, koordinasyon oyunları, etik davranış, pazarlık oyunları, grup içi-dış grup davranışı, risk ve belirsizlik altında alınan bireysel kararlar, yatırım oyunları, enerji verimliliği, organik gıda ve gıda atığı gibi çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili deneyler hakkında deneyler yapıyoruz.